Uitkomst Communicatie onderzoek

In de afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt aan een nieuwe aanpak voor de communicatie van SV Werkt. Zo hebben we bijvoorbeeld een nieuwe website gelanceerd en is deze nieuwsbrief digitaal geworden.
Om beter te weten wat onze doelgroep en onze werknemers (jullie dus!) belangrijk vinden is er ook bij een groot aantal van jullie een enquete afgenomen over media gebruik en het belang van communicatie met elkaar.

De belangrijkste uitkomsten zijn:

 • Er wordt vooral gebruik gemaakt van LinkedIn en Google
 • SV Werkt heeft het meeste bekendheid gekregen via LinkedIn
 • De communicatie met Jeroen en Daisy verloopt zeer goed
 • Werknemers willen wel graag meer contact met elkaar
 • Beste beoordeling van de kernwaarden:
  • Bij SV Werkt gaan we persoonlijk met elkaar om (9,4)
  • SV Werkt waardeert zijn werknemers (9,3)
 • Kernwaarden die minder tot uiting komen: (scoorden lager dan de overige stellingen)
  • SV Werkt ondersteunt mij in mijn werk/opdrachten (8,5)
  • Pionieren zit in de genen van SV Werkt (8,8)

Met de tips en adviezen om de communicatie te verbeteren wordt al aan gewerkt. Vanwege de corona maatregelen is het wederom moeilijk om fysiek een meeting te plannen, maar zodra dit toegestaan is zullen we die gaan plannen. Ook wij kijken hier hier erg naar uit!

Saskia ter Meulen