Werken als een casemanager – deel 3 WGA

Wat is nu het verschil tussen al die casemanagers?

Wanneer je het hebt over verzuim of ziekte van je medewerkers kom je automatisch in aanraking met casemanagers, arbeidsdeskundige en bedrijfsartsen. Zeker die eerste groep heeft verschillende functie benamingen en inhoudelijke werkzaamheden. Zo is er een casemanager verzuim, casemanager ziektewet en WIA/WGA casemanager.

In vorige blogs hebben jullie kunnen lezen wat je werkzaamheden als casemanager verzuim en ziektewet zijn. In dit laatste deel zullen de taken van casemanager WGA besproken worden.

 

WGA Casemanager 

Wat heel veel mensen niet weten is dat een werkgever wel 12 jaar lang te maken kan hebben met een verzuimdossier. Dit is het geval, wanneer de zieke aansluitend aan een periode van 2 jaar ziekte recht heeft op een WGA-uitkering. Wanneer een medewerker ziek uit dienst is gegaan zal de werkgever dit niet alleen merken in zijn ZW-premie maar mogelijk ook in zijn  WGA-premie. Het is voor een werkgever dan ook van belang om zo min mogelijk ziekmeldingen te hebben en de verzuimduur zoveel mogelijk te beperken.

 

Maar wat doe je dan als WGA casemanager?

Als WGA- casemanager begeleid je de medewerkers die langer dan 2 jaar ziek zijn en op dit moment nog niet in staat zijn om (gedeeltelijk) te werken. Na 2 jaar ziekte vindt er een WIA-beoordeling plaats. Deze wordt gedaan door het UWV. WIA staat voor: Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.

Wanneer na deze beoordeling blijkt, dat:

  • Iemand ondanks de ziekte wel kan werken, maar hierdoor 65% of minder van het oude loon kan verdienen;
  • Of iemand kan door de ziekte helemaal niet werken, maar dit is waarschijnlijk tijdelijk;

dan bestaat er (als onderdeel van de WIA) recht op een WGA-uitkering. WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten.

Blijkt nu na deze beoordeling, dat iemand volledig maar ook duurzaam arbeidsongeschikt is, dan bestaat er recht op een IVA-uitkering. IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten. Deze uitkering komt echter niet voor rekening van de (ex-)werkgever.

Vanaf het moment, dat iemand recht heeft op een WGA-uitkering vindt er normaliter begeleiding plaats door het UWV.

 

Eigen risicodrager

De (ex-)werkgever kan er echter ook voor gekozen hebben om eigen risicodrager (ERD) WGA te worden. Deze werkgever betaalt dan geen premie WGA meer, moet dan zelf de WGA uitkeringen betalen en is dan zelf verantwoordelijk voor de begeleiding tijdens een periode van 10 jaar WGA.

 

Tot slot, kan de deze eigen risicodrager (ERD) WGA er voor gekozen hebben om dit WGA-risico te verzekeren bij een particuliere verzekeraar. Deze verzekeraar betaalt dan de WGA-uitkeringen en zorgt veelal voor de begeleiding tijdens een periode van 10 jaar WGA.

 

Waar werk je als WGA casemanager?

Als WGA casemanager ben je daarom veelal werkzaam voor een verzekeraar, intermediair of de (ex-)werkgever zelf. Vaak wordt je als WGA casemanager dan al eerder in het proces betrokken en wel vanaf de 42e ziekteweek. Hierbij ligt de nadruk op het beheersen van de schadelast en deze zoveel mogelijk te beperken.

Je houdt hiervoor regelmatig contact met de uitkeringsgerechtigde en bewaakt het proces. Op het moment dat er sprake is van een verandering in de situatie, kan dit aanleiding zijn om een herbeoordeling bij het UWV aan te vragen. Deze herbeoordeling kan nl. resulteren in een lager/hoger arbeidsongeschiktheidspercentage of een IVA-uitkering welke niet voor rekening van de (ex-)werkgever komt. Beoordelingen door het UWV kunnen ook resulteren in beslissingen waarmee je het niet eens bent. Je beoordeelt daarom of er bezwaar gemaakt moet worden tegen deze beslissing of dat er (in een later stadium) beroep tegen de beslissing aangetekend moet worden.

Bij het beperken van de schadelast kijk je vooral ook naar passende mogelijkheden om de uitkeringsgerechtigde weer te re-integreren. Het inzetten en bewaken van verschillende interventies na kosten-batenanalyses behoort daarom ook tot je takenpakket als WGA-casemanager.

 

Werken bij SV Werkt

Op het moment dat je als casemanager bij SV Werkt aan de slag gaat, werk je op projectbasis. De ene keer heb je een opdracht bij een verzekeraar om vervolgens bij een arbodienst aan de slag te gaan. Ook de type opdrachten en het moment dat je als casemanager in beeld komt verschillen.

Wil je meer weten over het werken als casemanager?  Neem contact met ons op

Artikel samengesteld met hulp van het UWV

Volg ons op LinkedIn