SV Werkt biedt ondersteuning bij agressieve situaties

Helaas hebben sommige gemeentes regelmatig te maken met agressieve situaties in gesprekken. De vaste medewerkers worden hiervoor getraind en tot op bepaalde hoogte gaan ze hier dan ook prima mee om vanuit hun eigen professie. Er zijn echter ook gesprekken die als ‘te risicovol’ en daarmee als erg onprettig worden ervaren.

Een medewerker kan het gevoel krijgen dat hij over zijn schouder moet kijken op weg naar huis of de volgende dag in het centrum. Het komt zelfs voor dat er een gesprek door omstandigheden op het politiebureau moet plaatsvinden.

Nieuwe vorm van dienstverlening voor agressieve situaties.

Voor gemeentes die haar medewerkers wil vrijwaren voor deze gesprekken ontwikkelde SV Werkt een nieuwe mogelijkheid. Voor lastige of agressieve gesprekken met cliënten levert SV Werkt een zeer ervaren professional om deze gesprekken te voeren. Deze vorm van dienstverlening is op basis van een nul-uren-contract en dus op afroep beschikbaar wanneer een dergelijk gesprek op de rol staat.

De professional die het gesprek voert is zeer deskundig op het gebied van gesprekstechnieken en heeft ervaring in het sociaal domein. Na afloop volgt een complete verslaglegging voor een accurate overdracht. De gemeente en haar medewerkers worden op deze manier op maat geholpen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze dienstverlening? Neem contact op met Jeroen van der Sterren:
T 079 363 4411
E info@svwerkt.nl