Jongeren Gezond aan het Werk: De Kracht van Verzuimspecialisten

Jongeren Gezond aan het Werk: De Kracht van Verzuimspecialisten

Datum: 5 juni 2024

Auteur: Liselot Bes 

Ziekteverzuim kost de Nederlandse economie jaarlijks miljarden. Hoewel het algemene verzuim licht is afgenomen, baart de stijging onder jongeren zorgen. Volgens het recente trendrapport Ziekteverzuim & Arbeidsongeschiktheid van Nationale Nederlanden bedroegen de kosten vorig jaar 23,3 miljard euro. Dit is bijna 2 miljard euro minder dan in 2022, maar desondanks zien we een zorgwekkende toename van langdurig verzuim bij jongeren tussen 25 en 34 jaar.

Jongeren en Ziekteverzuim: De Cijfers

Igno Schings, directeur collectieve inkomensverzekeringen bij Nationale Nederlanden, benadrukt dat het verzuim in deze leeftijdsgroep met 5 procent is gestegen ten opzichte van 2022 . De oorzaken zijn divers, van prestatiedruk en zorgen over het klimaat tot huisvesting en sociale druk via sociale media. Jongeren zien constant wat hun vrienden doen, wat leidt tot onzekerheid en twijfel over hun eigen levenskeuzes.

De Rol van Casemanagers

Bij SV Werkt zien wij dagelijks de impact van deze cijfers. Onze gespecialiseerde casemanagers werken bij arbodiensten, inkomensverzekeraars en grote werkgevers om het ziekteverzuim effectief te beheersen en terug te dringen. Bij SV Werkt weten wij als geen ander dat het juist die casemanagers zijn die niet bang zijn om dat extra stapje te zetten, die het verschil maken. Onze verzuimspecialisten werpen allemaal een frisse blik op de wereld van verzuim. Zij volgen niet alleen de wet verbetering poortwachter op, maar zijn pro-actief en proberen de waarom achter een hoog verzuimpercentage binnen een organisatie te achterhalen.

Op deze manieren maken onze casemanagers het verschil:

Persoonlijke Begeleiding: Casemanagers bieden op maat gemaakte begeleiding aan werknemers die ziek zijn. Dit is cruciaal voor jongeren die vaak te maken hebben met burn-out gerelateerde klachten. Door persoonlijke aandacht en ondersteuning kan de terugkeer naar werk soepeler verlopen.

Preventieve Maatregelen: Door vroegtijdig signalen van stress en burn-out te herkennen, kunnen casemanagers preventieve maatregelen treffen. Dit kan variëren van workshops over stressmanagement tot het bevorderen van een gezonde werk-privébalans.

Pro-actief: Onze casemanagers wachten niet af tot het probleem escaleert. Ze gaan actief op zoek naar onderliggende oorzaken van ziekteverzuim. Dit houdt in dat ze regelmatig gesprekken voeren met zowel werknemers als werkgevers om een volledig beeld te krijgen van de werkdruk, werkomstandigheden en persoonlijke situaties die bijdragen aan verzuim. Door deze aanpak kunnen zij gericht advies geven en interventies opzetten die verzuim daadwerkelijk verminderen.

Conclusie

Ziekteverzuim onder jongeren is een complex probleem dat vraagt om een gerichte aanpak. Onze verzuimspecialisten spelen hierin een belangrijke rol door persoonlijke begeleiding, preventieve maatregelen en samenwerking met werkgevers. Door deze inzet kunnen we niet alleen het verzuim terugdringen, maar ook de algehele gezondheid en welzijn van jongeren verbeteren.

Bij SV Werkt zijn we trots op de bijdrage die we leveren aan een gezondere en productievere werkomgeving. Heeft jouw organisatie behoefte aan gespecialiseerde ondersteuning bij ziekteverzuim? Neem dan contact op met Jeroen van der Sterren  06 - 211 408 71 of Liselot Bes 06 - 217 060 75. Zij kunnen je meer vertellen over wat SV Werkt voor jouw organisatie kan betekenen.

Bron: Nationale Nederlanden. (2024). Trendrapport Ziekteverzuim & Arbeidsongeschiktheid.

 

Alles accepteren