Huis van werkvermogen – Invloeden op inzetbaarheid van de werknemer

Het concept “Huis van Werkvermogen” beschrijft de zeven factoren die invloed hebben op de inzetbaarheid van werknemers. De methode legt de aanpak van duurzame inzetbaarheid uit aan de hand van die factoren. Bovendien versterkt het Huis de communicatie, omdat de metafoor voor medewerkers herkenbaar is.

huis van werkvermogen

 

Het Huis van Werkvermogen geeft de relatie weer tussen de individuele, organisatorische en sociale dimensies van werkvermogen. Het Huis van Werkvermogen is opgebouwd uit een viertal verdiepingen, namelijk: gezondheid, competenties, normen en waarden en werkomstandigheden. Voor een goed werkvermogen is het van belang dat de verschillende verdiepingen in balans zijn.

 • Begane grond: Gezondheid
  Op de begane grond bevindt zich gezondheid. Gezondheid is het fundament van een goed werkvermogen. Onder gezondheid wordt de lichamelijke en geestelijke gezondheid alsmede het sociale functioneren van medewerkers verstaan.
 • Eerste verdieping: Competenties
  De eerste verdieping van het Huis bevat competenties. Dit zijn beroeps specifieke competenties, passende kennis en vaardigheden die gedurende de loopbaan van medewerkers worden afgestemd op veranderende eisen in het werk.
 • Tweede verdieping: Normen en waarden
  Op de tweede verdieping bevinden zich de sociale en morele normen en waarden van de medewerker, zoals waardigheid, waardering en rechtvaardigheid. Binding met de organisatie, motivatie en betrokkenheid spelen hier een rol.
 • Derde verdieping: Werkomstandigheden
  Op de derde verdieping bevindt zich werk met alle bijbehorende aspecten als de werkinhoud, de werkomstandigheden en de sociale werkomgeving en organisatie. Het management en de leidinggevenden nemen een belangrijke positie in, aangezien zij het werkvermogen van hun medewerkers wezenlijk kunnen beïnvloeden.

Naast de verdiepingen van het Huis van Werkvermogen hebben factoren buiten het huis ook invloed op werkvermogen. Dit zijn factoren zoals familie, vrienden, bekenden maar ook factoren binnen de bredere sociale en politieke omgeving.

Het werkvermogen is positief te beïnvloeden maar ook negatief. Als leidinggevende of casemanager is het goed je hier van bewust te zijn om eventueel actie te kunnen ondernemen. Enkele voorbeelden zijn:

 • Grote veranderingen binnen de organisatie, zoals overname of reorganisaties
 • Een slechte werksfeer
 • Baanonzekerheid
 • Veel wisselingen in personeel
 • Chronisch te hoge werkdruk
 • Onderbezetting
 • Conflicten en ontevredenheid onder het personeel

Tips voor leidinggevenden:

 1. Maak het ‘Huis’ regelmatig bespreekbaar in gesprekken met je medewerker(s).
 2. Probeer het ook eens bespreekbaar te maken tijdens teamoverleggen. Houdt het vooral laagdrempelig.
 3. Geef zelf het goede voorbeeld. Als je zelf ergens mee worstelt, geef het dan ook eens aan in je teamoverleg.
 4. Geef aandacht aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, al dan niet met workshops tijdens team-dagen of online presentaties / cursussen.
Volg ons op LinkedIn