Het belang van aansturen van verzuim – blik voor een casemanager

Verzuim heeft altijd een negatieve lading. Het is duur, zorgt voor veel papierwerk, je hebt geen grip op de medewerker en er is sprake van productieverlies. Een logische gedachte, maar vaak zijn deze zaken te voorkomen door aandacht voor de medewerker. En door verzuim in kaart te brengen en direct op te acteren. De leidinggevende speelt een cruciale rol in het voorkomen én beheersbaar maken van verzuim en HR moet hierin ondersteunen en adviseren. En daarnaast heeft een arbodienst hierin een hele belangrijke ondersteunende rol.

 

Wat is verzuim

Verzuim houdt in dat een werknemer niet op het werk verschijnt en hiervoor ‘ziekte’ als reden opgeeft. Een ziekmelding kan voor een korte periode zijn, bijvoorbeeld vanwege griep of migraine, maar kan ook langer duren.

Er is sprake van langdurig verzuim als het verzuim langer dan zes werken voortduurt. De Wet verbetering poortwachter is leidend in het verzuim. Er zijn namelijk een aantal regels en plichten waar je je in het verzuim aan moet houden. Het is vooral belangrijk dat alle partijen er alles aan doen om re-integratie te bespoedigen. En het re-integratiedossier zo volledig mogelijk aanlegt om te bewijzen dat je er alles aan hebt gedaan. Verslaglegging is essentieel in het verzuimproces.

 

Wat is ziekte

Fysieke en/of psychische verschijnselen aan de hand van medische diagnose die wijzen op verstoring van functionele evenwicht van lichaam en geest

Wat is verzuim

  • Gedrag om op een bepaalde manier om te gaan met een ziektetoestand
  • Strategie om ziekte een plaats te geven in dagelijks functioneren

 

Verschillende soorten verzuim

Laten we starten met verschillende soorten verzuim. We maken veelal onderscheid tussen wit, grijs en zwart verzuim.

Bij wit is ziek gewoon echt ziek. Het is medisch objectiveerbaar en de medewerker kan daardoor niet werken. In het geval van deze vorm van verzuim is het belangrijk om de richtlijnen uit de Wet verbetering poortwachter op te volgen. En regelmatig te kijken wat er nog wel kan met de beperkingen die er zijn.

Grijs is twijfelachtig. Bij grijs verzuim is er wellicht wel sprake van ziekte, maar zijn er ondanks de ziekte wel arbeidsmogelijkheden. Hier heeft een medewerker een keuze om zich wel of niet ziek te melden. Voor leidinggevenden dus de belangrijke taak om bij de ziekmelding een goede inschatting te maken. Bij grijs verzuim onderzoekt de leidinggevende welke arbeidsmogelijkheden nog wel van toepassing zijn en zorgt ervoor dat die mogelijkheden ook daadwerkelijk worden ingezet. Trek bij twijfel altijd aan de bel en regel mogelijk een spoedspreekuur met de bedrijfsarts.

En zwart verzuim is simpelweg fraude. Je kent het vast: een ouder die zich ziekmeldt als zijn of haar kind ziek is. Hierin heb je al leidinggevende een ontzettend belangrijke rol. Er zijn diverse mogelijkheden er voor te zorgen dat een ouder vrij kan zijn als zijn/haar kind ziek is. Dit is geen reden tot ziekmelding. Trek bij twijfel altijd aan de bel en regel mogelijk een spoedspreekuur met de bedrijfsarts.

Maar kijk je ook naar het roze verzuim? Roze verzuim is namelijk een belangrijke voorspeller voor uitval of vertrek van je werknemer(s). Want bij roze verzuim zijn medewerkers wel aanwezig op de werkvloer, maar presteren zij niet meer optimaal. Hierbinnen kan onderscheid worden gemaakt tussen de workaholics (burn-out ligt op de loer) en medewerkers die ziek zijn maar toch gaan werken (productieverlies).

 

Tips voor casemanagers

Een casemanager is vaak het eerste aanspreekpunt bij verzuim. Daarnaast is er vanuit de arbodienst ook vaak veel zicht op de verschillende oorzaken van verzuim en eventuele gemene delers in de organisatie.

Verzuim ligt nooit alleen op het bordje van de werkgever. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid en een casemanager maakt hierin het verschil.

  • Geef de leidinggevenden in de organisatie inzicht in het verzuim.
  • Leer van elkaar: laat leidinggevenden met elkaar in gesprek gaan over hun aanpak in (preventie van) verzuim. Organiseer regelmatig intervisies.
  • Train de leidinggevenden, zowel in communicatieve vaardigheden als in preventie van verzuim.
  • Zet duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda; als er in de organisatie aandacht is voor het inzetbaar houden van de medewerkers.

 

Volg ons op LinkedIn