Feeling like a fraud

Uit onderzoek is gebleken dat mannen zichzelf eerder geschikt achten wanneer ze een vacature lezen, dan vrouwen. Mannen solliciteren dan ook sneller. Zij solliciteren wanneer zij zichzelf herkennen in 40% – 60% van de functie eisen, vrouwen pas wanneer zij zichzelf in alle, of in ieder geval een groot deel functie eisen herkennen, namelijk 80% – 100%.

Waar deze terughoudendheid vandaan komt is veel besproken. Als voornaamste reden worden bestaande stereotypen aangewezen, die resulteren in onzekerheid.

Stereotypen

Onbewuste gender stereotypering wordt als een oorzaak aangewezen voor deze terughoudendheid. Succes hebben in combinatie met het vrouw zijn gaat vaak in het hoofd van vrouwen niet samen. Deze stereotypering komt vanuit het verleden en zit zo diepgeworteld dat dit nog steeds een rol speelt. De inprenting van deze stereotypen gebeurd al van jongs af aan op school, door rolmodellen waar kinderen mee te maken krijgen en via de (sociale) media.

Vrouwen zijn zich sterk bewust van hun gender. Het idee dat ze niet voldoen is daardoor sterker. Zelfs wanneer vrouwen succes behalen schrijven ze dit vaak toe aan toeval en/of externe factoren. “Feeling like a fraud”, herkenbaar voor veel vrouwen in de top. Het ontkennen van competenties en autoriteit onder succesvolle vrouwen een gemeengoed.

Grote confidance gap

Stereotypering en de onzekerheid dat daaruit voortvloeit uit zich in het minder snel solliciteren, maar tevens vragen vrouwen minder vaak om salarisverhoging en/of promotie. 60% van de vrouwen laat zich remmen door onzekerheid. Dit is zonde, wat het blijkt dat zelfvertrouwen er meer toe doet, dan vaardigheden.

Het betekent overigens niet dat mannen niet onzeker zijn. Naast dat het bij vrouwen sterker aanwezig is, zit er tevens een verschil in strategie hoe omgegaan wordt met deze onzekerheid. Mannen verbloemen het, terwijl vrouwen voor de veilige weg kiezen en risico’s uit de weg gaan. Wat blijkt is dat vrouwen en mannen verschillen niet in hun prestaties, zolang vrouwen maar gestimuleerd worden om moeilijke vraagstukken niet uit de weg te gaan.

Sollicitatiegesprek

Ook sollicitatiegesprekken zijn anders. Het man of vrouw zijn heeft invloed op hoe een gesprek gevoerd wordt. Mannen zijn over het algemeen resultaat gericht. (harde feiten en concrete resultaten). Als vrouwelijke recruiter luister ik (blijkbaar) naar andere dingen. Vrouwen zijn naast geïnteresseerd in prestaties benieuwd naar relaties en processen. Menselijke maat belangrijk. Hoe heeft resultaat jou persoonlijk geraakt? Persoonlijke dingen worden meegewogen in de beoordeling. Bescheidenheid wordt gewaardeerd, terwijl bij mannen kun je prestaties juist extra benadrukken. Laat bescheidenheid bij mannen achterwege.

Door: Simone Limonard, Recruiter bij SV Werkt