Werken als een casemanager – deel 1 verzuim

Wat is nu het verschil tussen al die casemanagers?

Wanneer je het hebt over verzuim of ziekte van je medewerkers kom je automatisch in aanraking met casemanagers, arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen. Zeker die eerste groep heeft verschillende functiebenamingen en inhoudelijke werkzaamheden. Zo is er een casemanager verzuim, casemanager ziektewet en WIA/WGA casemanager.

In de komende drie-delige serie nemen we je mee in de verschillen tussen bovenstaande functies. We trappen af met de functie van casemanager verzuim.

 

Casemanager verzuim

Een casemanager verzuim is betrokken bij het verzuimproces van medewerkers die in dienst zijn van een werkgever. De Casemanager Verzuim begeleidt de verzuimende medewerker gedurende de gehele periode van afwezigheid en re-integratie.

Het komt vaak voor dat de leidinggevende aangewezen wordt als casemanager. De leidinggevende gaat met de verzuimende medewerker in gesprek en samen stellen ze een re-integratieplan op door middel van het plan van aanpak (PVA). Hierin staan de acties afspraken beschreven die medewerker en werkgever gezamenlijk hebben opgesteld om de verzuimende medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Wanneer een medewerker voor langere periode uit de roulatie is krijg je niet alleen te maken met een PVA maar treedt de Wet verbetering Poortwachter (WvP) in werking. Dit is wet- en regelgeving waar zowel werkgever als werknemer zich aan moeten houden. Het is een complex verhaal waar werkgevers en leidinggevende veelal onvoldoende van op de hoogte zijn. Om die reden wordt er vaak een externe specialist ingeschakeld als casemanager.

 

Externe casemanager verzuim

Een casemanager verzuim hoeft niet in dienst te zijn bij een werkgever om de verzuimende medewerkers te begeleiden. Zo kun je als casemanager verzuim ook werken bij een arbodienst, inkomensverzekeraar, vakbond of detacheringsbureau binnen de sociale zekerheid.

Wanneer je bij een van deze partijen in dienst bent, ben je het vaste aanspreekpunt voor de verzuimende medewerker, werkgever, bedrijfsarts en arbeidsdeskundige. Als casemanager verzuim zorg jij ervoor dat de verplichtingen die in de WVP staan ook uitgevoerd worden. Je bent als het ware de regiehouder van het dossier en zet betrokken partijen zoals arbeidsdeskundige en de bedrijfsarts in. Daarnaast adviseer je de werkgever over de stappen die genomen moeten worden en treed je op als sparringpartner. Alle communicatie met betrokkene verloopt via jou. Veel werkgevers zijn gaan ondernemen omdat ze geloven in hetgeen wat ze doen en zijn niet met verzuim bezig. De bakker en slager in het dorp hebben verstand van brood en vlees, maar niet van verzuim en de regels die daarbij komen kijken. Om die reden besteden ze de begeleiding van het verzuim uit aan een specialist.

 

Wat doe je zoal, als casemanager verzuim?

Als casemanager verzuim heb je diverse rollen. Zo ben je adviseur en aanspreekpunt voor werkgever, medewerker, bedrijfsarts en arbeidsdeskundige. Begeleid je de verzuimende medewerker en ben je verantwoordelijk voor het afhandelen en vastleggen van documentatie die hoort bij de WvP. Daarnaast stel je plannen van aanpak op, overleg je met bedrijfsartsen en interpreteer je de rapportages die van hen terug komen op het moment dat de medewerker daar is geweest. Aan de hand daarvan ga je in gesprek met de verzuimende medewerker of de leidinggevende om het advies van de bedrijfsarts door te voeren in het plan van aanpak. Daarin hebben jullie immers de re-integratie vast gesteld. Je bewaakt de voortang van het re-integratieproces, voert veranderingen door en stuurt tijdig bij wanneer het de verkeerde kant op dreigt te gaan.

 

Werken bij SV Werkt

Op het moment dat je als casemanager verzuim bij SV Werkt aan de slag gaat, werk je op projectbasis. De ene keer heb je een opdracht bij een verzekeraar om vervolgens bij een arbodienst aan de slag te gaan. Ook de type opdrachten en het moment dat je als casemanager verzuim in beeld komt verschillen.

 

Wil je meer weten over het werken als casemanager? Neem contact met ons op

 

Volg ons op LinkedIn