Werken als een casemanager – deel 2 ziektewet

Wat is nu het verschil tussen al die casemanagers?

Wanneer je het hebt over verzuim of ziekte van je medewerkers kom je automatisch in aanraking met casemanagers, arbeidsdeskundige en bedrijfsartsen. Zeker die eerste groep heeft verschillende functie benamingen en inhoudelijke werkzaamheden. Zo is er een casemanager verzuim, casemanager ziektewet en WIA/WGA casemanager.

In vorige blog hebben jullie kunnen lezen wat je werkzaamheden als casemanager verzuim. In dit tweede deel zal er verder op ingegaan worden wat je taken zijn als casemanager ziektewet.

 

Casemanager Ziektewet

Een casemanager ziektewet heeft ook de taak om mensen te begeleiden tijdens de verzuim en re-integratieperiode. Hier zit direct het grootste verschil met de taken van de casemanager verzuim. Wanneer je als casemanager verzuim werkt, begeleidt je verzuimende medewerkers, die nog in dienst zijn van een werkgever. Terwijl je als casemanager ziektewet de medewerkers begeleidt die ziek uit dienst zijn gegaan. Deze (ex-) medewerker heeft geen relatie meer met de werkgever waar hij/ zij ziek uit dienst is gegaan en heeft geen recht meer op loondoorbetaling tijdens ziekte en zal daarom een Ziektewetuitkering aan moeten vragen.

Wanneer deze (ex-) weknemer deze Ziektewetuitkering heeft aangevraagd bij het UWV ligt de begeleiding bij de casemanagers van het UWV.

De (ex-)werkgever kan er ook voor gekozen hebben om eigen risicodrager (ERD) Ziektewet te worden. Deze werkgever betaalt dan geen premie Ziektewet meer, moet dan zelf de uitkeringen Ziektewet betalen en is dan zelf verantwoordelijk voor de begeleiding tijdens de Ziektewetperiode.

Tot slot, kan de deze eigen risicodrager (ERD) Ziektewet er voor gekozen hebben om dit Ziektewetrisico te verzekeren bij een particuliere verzekeraar. Deze verzekeraar betaalt dan de Ziektewetuitkeringen en zorgt vaak voor de begeleiding tijdens de Ziektewetperiode.

Externe casemanager

Als casemanager ziektewet kun je daarom werken voor het UWV, een verzekeraar of de (ex-)werkgever. Door het UWV of verzekeraar worden de taken van de (ex-)werkgever overgenomen als het gaat om de verzuim en re-integratiebegeleiding. De eigen risicodrager Ziektewet kan er voor gekozen hebben om de begeleiding in eigen beheer te houden. Als casemanager Ziektewet werk je dan vanzelfsprekend vanuit dit bedrijf.

Ook bij de uitvoering van de Ziektewet volg je als casemanager de Wet verbetering Poortwachter en heb je als doel de ex-medewerker zo snel mogelijk op een duurzame wijze te begeleiden richting de arbeidsmarkt.

Omdat de (ex-)medewerker geen relatie meer met de werkgever heeft, zal je als casemanager creatiever moeten zijn als het gaat om re-integratie. Veelal zal er naar werk gezocht moeten worden buiten de organisatie.

De werkzaamheden die je als casemanager ziektewet uitvoert worden bovendien als specialistischer gezien vanwege het feit dat je met complexere wet- en regelgeving te maken hebt. Het Ziektewetproces verschilt namelijk op een aantal aspecten met de situatie waarbij nog sprake is van een dienstverband en loondoorbetaling tijdens ziekte.

Werken bij SV Werkt

Op het moment dat je als casemanager bij SV Werkt aan de slag gaat, werk je op projectbasis. De ene keer heb je een opdracht bij een verzekeraar om vervolgens bij een arbodienst aan de slag te gaan. Ook de type opdrachten en het moment dat je als casemanager in beeld komt verschillen.

Wil je meer weten over het werken als casemanager? Neem contact met ons op

 

Volg ons op LinkedIn