Effectievere handhaving door samenwerking

Misbruik van het sociale zekerheidstelsel is funest voor het draagvlak. Vandaar dat er de nodige aandacht uitgaat naar de handhaving van de wet- en regelgeving, zowel van de kant van het ministerie van SZW, als van UWV, de SVB en onder meer de VNG. Samen met nog enkele andere partijen vormen zij de handhavingsketen.

De keten functioneert, maar, schrijft de minister van SZW in een recente Kamerbrief over het handhavingsbeleid 2018-2021: “Er zijn kansen om het beleid te versterken, ook op onderdelen die nu goed gaan.’

Samenwerking tussen ketenpartners

Één van de kansen ligt in een betere uitwisseling van gegevens tussen de ketenpartners, door bijvoorbeeld het gezamenlijk ontwikkelen van methoden voor slimmere data-analyse. Het koppelen, delen en analyseren van relevante data vergroot niet alleen de pakkans van fraudeurs, het kan ook preventief werken.

Risicoprofiel

Als voorbeeld noemt de brief het risicoprofiel dat UWV heeft ontwikkeld waarmee een onterechte toekenning van een WW-faillissementsuitkering kan worden voorkomen. In 2016 leverde dat een besparing op van €1,2 miljoen op de uitkeringslasten.

Effectief handhaven gaat over meer dan alleen sancties, benadrukt de minister. “Handhaving hoort geen keuze te zijn tussen preventie of sanctionering. Het is zaak de juiste instrumenten en interventies te vinden en te monitoren wat effectief is.”

Extra budget

Voor een effectievere handhaving, waarbij de nadruk ligt op samenwerking -nationaal zowel als internationaal- en op preventie, maakt het kabinet tot 2022 jaarlijks € 50 miljoen extra vrij.

Bron: UWV Magazine