Een gezonde werksituatie, daar houden we van!

Een gezonde werksituatie is van groot belang voor het werkplezier van onze medewerkers. Wij hechten hier dan ook veel waarde aan. Houding en voorzieningen op de werkplek vormen hierin een essentieel aspect. Een bedrijfsoefentherapeut kan bijdragen aan een gezonde werksituatie. In een van onze opdrachten/bij een van onze opdrachtgevers is Jort, een van onze medewerkers aan de slag gegaan als bedrijfsoefentherapeut. Hij heeft veel plezier in zijn dankbare werk en legt graag het nut van een bedrijfsoefentherapeut uit.

Waarom een bedrijfsoefentherapeut?

Het houdings- en bewegingsgedrag in de werksituatie brengt lichamelijke belasting met zich mee. Fysieke overbelasting in het werk kan leiden tot spier-, pees- en gewrichtsklachten, die mensen hinderen of belemmeren in de uitvoering van hun werk. Klachten of blessures, veroorzaakt buiten het werk, kunnen ook zichtbare gevolgen hebben. Denk hierbij aan ziekteverzuimkosten zoals kosten voor vervanging, loonkosten en verlies van productiviteit. De bedrijfsoefentherapeut helpt deze kosten te voorkomen.

Wat doet een bedrijfsoefentherapeut?

De bedrijfsoefentherapeut zet zich in voor de gezondheid van organisaties en hun medewerkers. Samen met werkgevers en werknemers. De bedrijfsoefentherapeut werkt aan:

  • Een gezonde werkomgeving.
  • Het verminderen en herstellen van lichamelijke aandoeningen onder medewerkers.

Werkwijze

Werkplekanalyse

Samen met de werkgever en werknemer worden oorzaken van problemen opgespoord en onderzocht.

Bedrijfsoefentherapie

Een effectieve aanpak van aanwezige lichamelijke klachten of ongemakken. Gericht op de werk-specifieke taken en risico’s die uit een werkplekanalyse naar voren komen. Bedrijfsoefentherapie kan bestaan uit:

  • Begeleiding van medewerkers middels trainingen, tips en tricks op de werkplek.
  • Voorlichtingen en (groeps-)trainingen over lichamelijke belasting in de werksituatie.
  • Gezond werken gericht op het ergonomisch instellen van de werkomgeving of aanleren van gezond beweeggedrag bij werkzaamheden als bukken en tillen.
  • Opleiden van interne medewerkers tot ErgoCoach zodat de handvaten voor gezond werken zich intern vestigt.

Voorkomen is beter dan genezen

Bij vroegtijdige signalering kunnen snelle interventies plaatsvinden en verergering van de klachten voorkomen worden. Preventie van lichamelijke problemen als rug- nek- of schouderklachten begint met het optimaal inrichten van de werkplek.